ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΤΟΥ ΕΥΡΕΝΙΔΗ ΗΣΑΪΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 34

ΤΕΡΜΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2541067637

6972608048

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΗΣΑΪΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Από το Δημόσιο


Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

1. Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
2. Κατάσταση εις διπλούν στην οποία να γράφεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, διεύθυνση κατοικίας, με ημερομηνία και υπογραφή.
3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως θανάτου.
4. Για τους πολιτικούς συνταξιούχους πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Συντάξεων, για το ποσό της σύνταξης που έπαιρνε ο αποθανών κατά το χρόνο του θανάτου του.


Για την έκδοση του πιστοποιητικού χρειάζεται:

α) αίτηση για το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπηρεσία Συντάξεων - Δ/νση Πολιτικών Συντάξεων οδός Κάνιγγος 29 Αθήνα και
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Προκειμένου δε περί εν ενεργεία υπαλλήλων, βεβαίωση της αρμοδίας για την εκκαθάριση των αποδοχών υπηρεσίας του υπαλλήλου, περί του ύψους των αποδοχών αυτού κατά το χρόνο του θανάτου του.

5. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

6. Βεβαίωση εργολάβου κηδειών θεωρημένη από την Αστυνομία για το γνήσιο της υπογραφής του εργολάβου, για το πρόσωπο που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας.

Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών).

7. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ - ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή (Ταμείο ή οργανισμό).

Προκειμένου για έξοδα κηδείας μελών οικογενείας πολιτικών εν ενεργεία υπαλλήλων, απαιτούνται τα υπ'αρ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7 δι/κα και επί πλέον βεβαίωση της Προϊστάμενης αρχής του υπαλλήλου περί του ότι αυτός είναι πολιτικός εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος, καθώς και περί του συνόλου των αποδοχών τις οποίες λαμβάνει κατά το μήνα του θανάτου του μέλους οικεγενείας του.

Από το ΙΚΑ

Α) Aπόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
Β) Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντος.
Γ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Δ) Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανάτου ή το βιβλιάριο Τραπέζης στο οποίο καταθέτεται η σύνταξη

Ε) Συγκεντρωτική βεβαίωση αποδοχών ασφαλισμένου.

Εάν τα ως άνω έξοδα διεκδικούνται από το σύζυγο ή τη σύζυγο που έμεινε στη ζωή τότε δε χρειάζεται η θεωρημένη απόδειξη εξόδων από το Γραφείο Τελετών (τιμολόγιο).

Από το ΤΕΒΕ

Ισχύουν αυτά που χρειάζονται από το ΙΚΑ.

Από Τράπεζες διάφορες

Η κάθε τράπεζα έχει και το δικό της σύστημα καταβολής των εξόδων κηδείας. Οδηγίες δίνονται από το Ταμείο Υγείας της εκάστης Τράπεζας ώς αναφορά με την καταβολή εξόδων.
Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:
α) Αποδείξεις εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Από το Ταμείο Νομικών


Συμβουλευτείτε το Ταμείο Υγείας Νομικών. Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

α) Απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Από το Ταμείο Στρατού Ξηράς και Χωροφυλακής


Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.Δικαιολογητικά Συντάξεων

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

α) Αίτηση
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Πιστοποιητικό Ιεράς Μητρόπολης
ε) Δήλωση του νόμου 1599/86
στ) Ένορκο βεβαίωση από το ειρηνοδικείο της περιοχής ενώπιον δύο μαρτύρων του αιτούντος

ΙΚΑ

α) Αίτηση
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) Ληξιαρχική πράξη γάμου
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Πιστοποιητικό γραμματέως πρωτοδίκων
στ) Υπεύθυνη δήλωση νόμου 1599/86
ζ) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας
η) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

ΤΑΕ

α) Αίτηση
β) Δύο ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
γ) Δύο ληξιαρχικές πράξεις γάμου
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Πιστοποιητικό γραμματέως πρωτοδίκων
στ) Δήλωση του νόμου 1599/86

ΤΕΒΕ

α) Αίτηση
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) Ληξιαρχική πράξη γάμου
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Πιστοποιητικό γραμματέως πρωτοδίκων
στ) Υπεύθυνη δήλωση νόμου 1599/86
ζ) Βιβλιάριο συνταξιοδοτήσεως
η) Απόκομμα πληρωμής ΕΤΕ
θ) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας
ι) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

ΝΟΜΙΚΩΝ

α) Αίτηση
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Πιστοποιητικό Ιεράς Μητρόπολης

Τ.Σ. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ

α) Αίτηση
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Πιστοποιητικό γραμματέως πρωτοδίκων
ε) Δύο φωτογραφίες
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όλες τις περιπτώσεις εκδίδεται από το Δήμο κατόπιν προσκομίσεως στο αρμόδιο Γραφείο των κάτωθι δικαιολογητικών.
α) Ένορκο βεβαίωση από το ειρηνοδικείο της περιοχής ενώπιον δύο μαρτύρων του αιτούντος
β) Δήλωση του νόμου 1599/86
γ) Χαρτόσημα αναλόγως αιτουμένων πιστοποιητικώνΣε όλες τις περιπτώσεις είτε θέλετε να εισπράξετε χρήματα από τα ως άνω ταμεία είτε θέλετε να υποβάλετε δικαιολογητικά για συνέχιση συντάξεως και δεν μπορείτε να βοηθήθείτε από τις ανωτέρω πληροφορίες καλό θα ήταν να αποταθείτε για τη διευκόλυνσή σας στον δικηγόρο σας.
Οι Δήμοι, (όχι όλοι) κατάργησαν τις ενόρκους βεβαιώσεις.

 

Διαδικασίες Ταφής

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου:
Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:
Εντός 24 ωρών από το γεγονός.

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:
Δηλώνεται με εισαγγελική άδεια, αν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται κανονικά, ανεξάρτητα αν πέρασαν οι 24 ώρες από τον θάνατο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:
Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παρευρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Άδεια Ταφής:
Η άδεια ταφής εκδίδεται στον Δήμο που θα γίνει η ταφή (όχι εκεί που έγινε ο θάνατος).

Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου χορηγεί βεβαίωση ότι συντάχθηκε Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, για την έκδοση της αδείας ταφής από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ως άνω υπόχρεοι είναι δυνατό να εκδώσουν άδεια για ενταφιασμό πριν από την σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, οφείλουν όμως μέσα σε δύο μέρες να στείλουν έγγραφη δήλωση μαζί με το πιστοποιητικό θανάτου στο Ληξιαρχείο για την καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου:

Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ταυτότητα του θανούντος το άτομο που θα παραλάβει την άδεια ταφής πρέπει να προσκομίσει την δικιά του ταυτότητα και να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση για την μη ύπαρξη της ταυτότητας.